Mini-SAS X4 SFF-8087 to Mini-SAS X4 SFF-8087 raid controller cable.

R650.00

Mini-SAS X4 SFF-8087 to Mini-SAS X4 SFF-8087 raid controller cable.

Description

Mini-SAS X4 SFF-8087 to Mini-SAS X4 SFF-8087 raid controller cable.