SFF 8484 to SAS/SATA raid cable

R850.00

SFF 8484 to SAS/SATA raid controller cable.

Description

SFF 8484 to SAS/SATA raid controller cable.